Chi tiết tin

Thông báo góp ý quy hoạch Nông thôn mới
Người đăng: Lê Công Cách .Ngày đăng: 29/06/2022 .Lượt xem: 345 lượt.
Thông báo góp y quy hoạch NTM

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn 05 thôn

tham gia vào Nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung

xây dựng nông thôn mới xã Duy Vinh, giai đoạn 2021-2030

và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Duy Vinh

Căn cứ Điều 16 và Điều 17 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Công văn số 686/UBND-KTHT ngày 12/4/2022 của UBND huyện Duy Xuyên về việc giao nhiệm vụ triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Duy Vinh, giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Duy Vinh. (Kèm theo Nhiệm vụ và dự toán kinh phí).

UBND xã Duy Vinh thông báo niêm yết công khai Nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Duy Vinh, giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Duy Vinh, tại trụ sở UBND xã (Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả) và nhà sinh hoạt văn hóa các thôn trên địa bàn xã, để cho cộng đồng dân cư được biết và tham gia ý kiến vào Nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Duy Vinh, giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Duy Vinh. Đề nghị trạm truyền thanh của xã thường xuyên thông tin nội dung nhiệm vụ và dự toán trên đài để cho nhân dân được biết.

Thời gian niêm yết: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2022.

Trên đây là thông báo về việc niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn 05 thôn, tham gia vào Nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Duy Vinh, giai đoạn 2021-2030 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Duy Vinh. Trong thời gian niêm yết, đề nghị Ban nhân dân các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để theo dõi có ý kiến tham gia vào nhiệm vụ và dự toán đạt kết quả cao./.

Nguồn tin: VP UBND xã
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Xây dựng huyện nông thôn mới Duy Xuyên: Tập trung cho chặng đường mới (Ngày đăng: 07/09/2021 )
Duy Xuyên thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP (Ngày đăng: 07/09/2021 )
Phấn đấu xây dựng năm 2020 có 3 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Ngày đăng: 07/09/2021 )
Duy Xuyên khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Ngày đăng: 07/09/2021 )

Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000103056

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)