Chi tiết tin

Sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Vũ Mạnh Hùng .Ngày đăng: 15/10/2023 .Lượt xem: 79 lượt.

Ngày 14/10/2023, tại Trung tâm Văn hoá xã, BCĐ Chương trình mụ tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới xã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Qua 3 năm triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả như sau:

Về kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới: Xã Duy Vinh có 14/19 tiêu chí đạt chuẩn, cụ thể: Tiêu chí 1 về Quy hoạch; Tiêu chí 2 về Giao thông; Tiêu chí 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí 4 về Điện; Tiêu chí 5 về Trường học; Tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10 về Thu nhập; Tiêu chí 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí 12 về Lao động; Tiêu chí 14 về Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí 15 về Y tế và Có 05/19 tiêu chí không duy trì đạt chuẩn, cụ thể: Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 16 về Văn hoá; Tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 19: Quốc phòng và an ninh.

Về thực hiện đạt chuẩn xã NTM nâng cao: Đến nay, xã Duy Vinh đạt 10/19 tiêu chí. Phấn đấu xã Duy Vinh đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025; trong đó,

- Đối với các tiêu chí đạt chuẩn: Có 10/19 tiêu chí đạt chuẩn, cụ thể: Tiêu chí 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí 4 về Điện; Tiêu chí 5 về Giáo dục; Tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10 về Thu nhập; Tiêu chí 12 về Lao động; Tiêu chí 15 về Hành chính công; Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 18 về Chất lượng môi trường sống.

- Đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn: Có 09/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn, cụ thể: Tiêu chí 1 về Quy hoạch; Tiêu chí 2 về Giao thông; Tiêu chí 6 về Văn hoá; Tiêu chí 8 về Truyền thông và thông tin; Tiêu chí 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí 13 về Tổ chức phát triển sản xuất; Tiêu chí 14 về Y tế; Tiêu chí 17 về Môi trường; Tiêu chí 19 về Quốc phòng và an ninh.

Về kết quả rà soát tiêu chí xã NTM kiểu mẫu: Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh. UBND xã đã rà soát và lựa chọn nội dung nổi trội về du lịch để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 (hoặc duy trì, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước) theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bản tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh: Xã chưa đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

- Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với xã NTM nâng cao (tính theo khu vực) tại cùng thời điểm (kể cả những xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước): Thu nhập năm 2022 của xã đạt 53,42 triệu đồng/người/năm < 57,2 triệu đồng/người/năm theo quy định.

- Trên địa bàn xã có ít nhất 01 (một) mô hình thôn thông minh: Chưa đạt theo quy định.

- Đạt 01 (một) trong các tiêu chí về nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất trong các lĩnh vực sau: Sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số, giao thông, y tế, du lịch, ngành nghề nông thôn: Địa phương chọn lĩnh vực du lịch nhưng đến nay chưa đạt.

Về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: Căn cứ theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh để đánh giá thôn NTM kiểu mẫu.

- Đối với thôn đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2021: Trên địa bàn xã có hai thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Hà Nam) và thôn đạt chuẩn NTM (thôn Trà Đông). Hiện nay đã thực hiện rà soát lại các tiêu chí của hai thôn, với kết quả như sau:

+ Thôn Hà Nam: Duy trì đạt chuẩn 07/10 tiêu chí (TC 2 về Điện, TC 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình, TC 4 về Phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo, TC 5 về Thu nhập và Hộ nghèo, TC 7 về Môi trường, TC 8 về Chi bộ Đảng, Ban Phát triển thôn và các Đoàn thể chính trị, TC 10 về Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu); có 03/10 tiêu chí không duy trì đạt chuẩn (TC 1 về Giao thông, TC 6 về Văn hóa, giáo dục, y tế, TC 9 về Quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội).

+ Thôn Trà Đông: Duy trì đạt chuẩn 07/10 tiêu chí (TC 2 về Điện, TC 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình, TC 4 về Phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo, TC 5 về Thu nhập và Hộ nghèo, TC 7 về Môi trường, TC 8 về Chi bộ Đảng, Ban Phát triển thôn và các Đoàn thể chính trị, TC 10 về Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu); có 03/10 tiêu chí không duy trì đạt chuẩn (TC 1 về Giao thông, TC 6 về Văn hóa, giáo dục, y tế, TC 9 về Quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội).

+ Hai thôn Hà Nam và Trà Đông đang xây dựng Phương án duy trì, nâng chuẩn, trong thời gian đến sẽ trình cấp trên phê duyệt phương án của hai thôn.

- Đối với thôn chưa được công nhận đạt chuẩn thôn NTM KM: Thôn Hà Mỹ đã được phê duyệt Phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, hiện nay thôn đang triển khai thực hiện theo phương án được duyệt, với kết quả dự kiến đến hết năm 2023 như sau:

+ Đạt 10/10 tiêu chí đạt chuẩn (cụ thể: Tiêu chí 1 về Giao thông; Tiêu chí 2 về Điện; Tiêu chí 3 về Vườn và nhà ở hộ gia đình; Tiêu chí 4 về Phát triển sản xuất, kinh doanh và lao động qua đào tạo; Tiêu chí 5 về Thu nhập và nghèo đa chiều; Tiêu chí 6 về Văn hóa, giáo dục, y tế; Tiêu chí 7 về Môi trường; Tiêu chí 8 về Chi bộ Đảng, Ban Phát triển thôn và các Đoàn thể chính trị; Tiêu chí 9 về Quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội; Tiêu chí 10 về Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn NTM kiểu mẫu).

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỌP MẶT KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THẦY THUÔC VIỆT NAM 27/2 (Ngày đăng: 26/02/2024 )
Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (Ngày đăng: 26/02/2024 )
Những điểm mới của Luật Căn cước nên biết (Ngày đăng: 26/02/2024 )
Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt (Ngày đăng: 24/02/2024 )
GẶP MẠT THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2024 (Ngày đăng: 24/02/2024 )
Cảnh giác khi nhận lì xì online đầu năm (Ngày đăng: 21/02/2024 )
DUY VINH PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN GIÁP THÌN 2024 (Ngày đăng: 21/02/2024 )
DUY VINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐÊM VĂN NGHỆ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” LẦN THỨ 17 (Ngày đăng: 19/02/2024 )
"Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (Ngày đăng: 03/02/2024 )
Hội đồng hương Duy Vinh tại TP Hồ Chí Minh với chương trình “Xuân yêu thương- Tết vì người nghèo” (Ngày đăng: 03/02/2024 )
Các tin cũ hơn:
Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (15/10/2023 )
Tuyên truyên hưởng ứng Phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại thôn Đông Bình và Hà Nam (09/10/2023 )
Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) (08/10/2023 )
THÔNG TIN MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT (05/10/2023 )
TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC (02/10/2023 )
DUY VINH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY" (02/10/2023 )
LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2022- 2023 (02/10/2023 )
Duy vinh- sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm 2023 (28/09/2023 )
NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10 (28/09/2023 )
LỄ RA QUÂN HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID (17/09/2023 )
    
1   2  
    

Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000079595

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)