Chi tiết tin

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024
Người đăng: Vũ Mạnh Hùng .Ngày đăng: 16/06/2024 .Lượt xem: 83 lượt.

Chiều ngày 14/6/2024, tại Trung tâm Văn hoá xã, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng NTM xã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024: Tổng số tiêu chí xã tổ chức Kết luận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.

Về thực hiện đạt chuẩn xã NTM nâng cao: Tổng số tiêu chí xã tổ chức Kết luận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 16/19 tiêu chí, đạt 78,95%, cụ thể:

Đối với các tiêu chí đạt chuẩn (16/19 tiêu chí) như: Tiêu chí 1 về quy hoạch; Tiêu chí 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí 4 về Điện; Tiêu chí 5 về Giáo dục; Tiêu chí 6 về văn hoá; Tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8 về Truyền thông và thông tin; Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí 10 về Thu nhập; Tiêu chí 11 về Nghèo đa chiều; Tiêu chí 12 về Lao động; Tiêu chí 14 về Y tế; Tiêu chí 15 về Hành chính công; Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 17 về Môi trường; Tiêu chí 18 về Chất lượng môi trường sống.

Đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn (03/19 tiêu chí) cụ thể: Tiêu chí 2 về Giao thông; Tiêu chí 13 về Tổ chức phát triển sản xuất; Tiêu chí 19 về Quốc phòng và an ninh. Về kế hoạch thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt từ nay đến cuối năm. Đối với Tiêu chí 2 về giao thông: Các trục đường xã, thôn, xóm được đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ các đường trục chính nội đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa; Huy động, lồng ghép các nguồn lực để bảo trì, nâng cấp các tuyến đường trục xã, thôn, xóm và đường nội đồng. Thi công hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, cây bóng mát ven đường. Đồng thời thi công các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, ... theo quy định. Đối với tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Duy trì hoạt động của HTX NN có hiệu quả, mở rộng các dịch vụ sản xuất kinh doanh, chủ động, linh hoạt trong điều hành nước tưới, điều hành sản xuất, đảm bảo đúng lịch thời vụ, tăng cường công tác phòng chống hạn, nhiễm mặn, quản lý khai thác diện tích nuôi tôm 773 cho nông dân nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, củng cố đê bao, kênh tiêu nước. Lựa chọn sản phẩm để xây dựng đạt chuẩn OCOP theo quy định. Đồng thời xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đối với Tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân đảm bảo theo quy định; Xây dựng môi trường an ninh trật tự xã hội từng hộ dân ở khu dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền; truyền đạo trái phép; khiếu kiện đông người kéo dài, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm. Không để xảy ra trọng án, gây rối trật tự công cộng. Kiên quyết xử lý các hàng quán vi phạm.

Về thực hiện đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu: Tiêu chí về Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã: Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,55 triệu đồng/người/năm > 57,2 triệu đồng/người/năm theo quy định năm 2023. Để đảm bảo đạt chuẩn trong năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã phải đạt ít nhất 70,4 triệu đồng/người/năm. Trong Nghị quyết của Đảng bộ giai đoạn 2021-2025, đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, thu nhập của xã đạt 72,5 triệu đồng/người/năm, như vậy sẽ cao hơn so với quy định tối thiểu hơn 02 triệu đồng. Để thực hiện được mục tiêu này thì phải cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của xã, và sự giúp đỡ của huyện, tỉnh để kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp vào Duy Vinh, từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Mặc khác, xã Duy Vinh nằm gần Thành phố du lịch Hội An, nên sẽ góp phần tăng việc làm, nâng cao thu nhập khi hoạt động du lịch của Hội An đi vào ổn định sau đại dịch Covid-19. Tiêu chí về Xây dựng mô hình thôn thông minh tại thôn Hà Mỹ: Theo báo cáo số 571/BC-STTTT ngày 05/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về báo cáo Đánh giá kết quả nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đã đánh giá mô hình thôn thông minh thôn Hà Mỹ đạt yêu cầu. Tiêu chí về Nội dung kiểu mẫu nổi trội trên địa bàn xã: Đối với 10 nội dung kiểu mẫu nổi trội và theo tình hình thực tế của địa phương, thì việc phát triển du lịch cộng đồng là xu hướng phát triển đúng đắn của xã (thông qua việc phát triển du lịch của Hội An ổn định, sẽ kéo theo sự phát triển du lịch của Duy Vinh). Theo định hướng chung của xã, thôn Trà Đông và thôn Đông Bình sẽ phát triển du lịch cộng đồng, trong đó đặc biệt có thôn Trà Đông đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch công động Trà Nhiêu vào các năm trước đây. Hiện trạng, trên địa bàn thôn Trà Đông đang xúc tiến đầu tư 03 dự án phát triển du lịch. Việc 03 dự án này đi vào hoạt động sẽ tác động rất lớn đến định hướng phát triển du lịch của xã. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay một số tuyến đường giao thông kết nối đến các khu du lịch không đảm bảo, cần được nâng cấp, mở rộng trong thời gian sắp đến. Bên cạnh đó là hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan môi trường cũng cần được quan tâm để phát triển du lịch cộng đồng Duy Vinh theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường thiên nhiên. Nội dung tiêu chí này không đạt. Về kế hoạch để thực hiện đạt tiêu chí này cần: Phát huy điểm du lịch cộng đồng Trà Nhiêu và tổ chức triển khai hoạt động có doanh thu, có cơ sở lưu trú ăn uống và các dịch vụ khác du lịch, điểm du lịch thu hút ít nhất 5.000 lượt khách/năm. Xây dựng trang web để quảng bá hình ảnh và quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông về điểm du lịch cộng đồng Trà Nhiêu. Xây dựng ít nhất một cửa hàng giới thiệu, bản sản phẩm OCOP (gạo tím than), kết hợp điểm trưng bày và bán hàng sản phẩm (thủ công mỹ nghệ). Lồng ghép các nguồn vốn khôi phục làng nghề chiếu cói Bàn Thạch để góp phần phát triển du lịch địa phương. Đổng thời lồng ghép nguồn vốn TW, tỉnh, huyện hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng sinh thái Trà Nhiêu để thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Tại Hội nghị, các đ/c đại biểu đã thảo luận, tranh luận với tinh thần góp ý, cầu thị đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đ/c Chủ trì đã nêu ra các giải pháp cần thực hiện từ nay đến cuối năm gồm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, tập huấn; kiện toàn bộ máy BCĐ, BQL, BPT xây dựng nông thôn mới các thôn nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trong việc duy trì, nâng cao chất lượng xã NTM và hướng đến xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

2. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm gắn với đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; lồng ghép nhiều Chương trình thực hiện như Chương trình giao thông nông thôn, chương trình hỗ trợ hợp tác xã, hỗ trợ sản phẩm OCOP, chương trình giảm nghèo bền vững, …

3. Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm nghèo bền vững và là giải pháp căn cơ để tạo nguồn lực bền vững cho việc xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

4. Thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành, quản lý của nhà nước và sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể một cách toàn diện, cụ thể, sát việc hơn và gắn với trách nhiệm của cán bộ được phân công và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành, quản lý thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai sâu rộng xây dựng nông thôn mới và thiết thực các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan toả lớn trong nhân dân, cộng đồng, xã hội; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch ở nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới.

7. Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãnh phí, chồng chéo các nguồn lực.

8. Thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như cơ sở hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục.

9. Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn nhằm tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững, trong đó: Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế...Triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP.

10. Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn (thu gom xử lý nước thải, chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật,…), cải tạo cảnh quan môi trường, trong đó tập trung phát triển các mô hình thôn, bản xanh, sạch đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch cộng đồng.

11. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo và Bộ máy giúp việc BCĐ theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, bố trí đủ cán bộ có năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên trách. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên kiêm nhiệm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung.

12. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

13. Tập trung, ưu tiên thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp v.v. cùng nhau liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và kết nối thị trường, đảm bảo tính bền vững của các mô hình.

14. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo. Gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để tỷ lệ lao động sau khi được học nghề từ 80% trở lên có việc làm ổn định.

15. Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện Đề án theo lộ trình hàng năm và cả giai đoạn. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình MTQG và các chương trình khác… Phấn đấu có đủ nguồn kinh phí thực hiện các nội dung và bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án đề ra.

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
KỲ HỌP THỨ 10 HĐND XÃ DUY VINH (Ngày đăng: 13/07/2024 )
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ (Ngày đăng: 02/07/2024 )
HỌP MẶT NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 (Ngày đăng: 29/06/2024 )
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN- HỘI AN KHÁM, TƯ VẤN SỨC KHOẺ VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO BÀ CON XÃ DUY VINH (Ngày đăng: 29/06/2024 )
ĐẢNG BỘ XÃ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (Ngày đăng: 27/06/2024 )
TẬP HUẤN LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG CỐT CÁN NĂM 2024 (Ngày đăng: 20/06/2024 )
NGÀY 21/6- NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Ngày đăng: 20/06/2024 )
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN LÊN TRẠM KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Ngày đăng: 19/06/2024 )
NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNeID TỪ NGÀY 1/7/2024 (Ngày đăng: 19/06/2024 )
LỄ CÔNG BỐ THÔN HÀ MỸ ĐẠT CHUẨN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2023 (Ngày đăng: 19/06/2024 )
Các tin cũ hơn:
LỄ CÔNG BỐ THANH LẬP CHI HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH (14/06/2024 )
KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG HÈ 2024 (10/06/2024 )
DUY VINH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 NĂM 2024 (10/06/2024 )
LỄ CHÚC THỌ- MỪNG THỌ NĂM 2024 (05/06/2024 )
LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2024 VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM (02/06/2024 )
Những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 (30/05/2024 )
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ ĐÔNG THÀNH- ĐÔNG BÌNH- DUY VINH (22/05/2024 )
LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN THĂM, CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN- 2024 (21/05/2024 )
QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI (20/05/2024 )
DUY VINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2024- 2029 (19/05/2024 )
    
1   2  
    

Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000102988

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)