Thông báo

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I-2021
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 07/09/2021 . Lượt xem: 289 lượt.
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I-2021
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Duy Xuyên
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 07/09/2021 . Lượt xem: 214 lượt.
UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định 6084/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Duy Xuyên
Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duy Xuyên
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 07/09/2021 . Lượt xem: 323 lượt.
UBND huyện công bố Quyết định số 1638 ngày 16/6/2021 về Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Thông báo việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tải sản công
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 07/09/2021 . Lượt xem: 198 lượt.
Thông báo việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tải sản công
Huyện Duy Xuyên về Tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 07/09/2021 . Lượt xem: 177 lượt.
Huyện Duy Xuyên ban hành Kế hoạch số 119/UBND ngày 13/8/2021 về tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021

Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000102998

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)